Vaclav Kosar's face photo

Vaclav Kosar

Vaclav Kosar is a senior software developer. This blog is focused on interesting technology, tips and news.
pole hodnota
DIC CZ${RODNE_CISLO}
Sazba dane zakladni
Kod plneni 0
Datum uskutečnění zdanitelného plnění DUZP Stejne jako datum Vystaveni


Report any trackers to [email protected].